เครื่องยืดตัดลวด - เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURAมือสอง พร้อมใช้งาน

เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURAมือสอง พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า : เช่าเครื่องดุ้งเหล็ก รุ่นBB-32X OGURAมือสอง พร้อมใช้งาน

                        เงื่อนไขการเช่าเครื่องรุ่น BB-32X(OGURA) สภาพ 80% ใช้ไฟ220 โวลต์
                       เครื่องดัดเหล็กมือถือ 6-32 มิล ใช้ไฟ220 โวลต์ น้ำหนัก 35โล (ใช้สำหรับแก้ไขงาน ดุ้งเหล็ก)

                                       

                                                                           


                          1.ราคาเช่าเครื่องเดือนละ 15,000 บาท  ** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ขั้นต่ำ 1 เดือน)
                                                                                        ** ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง/ค่าซ่อมที่อาจเกิดขึ้น
                          2.มัดจำเครื่อง  40,000 บาท
                         *** กรณีเครื่องในระหว่างการใช้งานและใช้งานจนนำมาคืนเกิดปัญหาเสีย หัก หลุด แตกบิ่น
                                ง้อ บุบ  น้ำมันไหลรั่ว 
                               ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าเสียหายตามจริงโดยหักจากค่ามัดจำเครื่อง โดยการตรวจสอบสินค้า
                               ขึ้นอยุ่กับช่างของบริษัท วาย.พี.ดี.อินเตอร์กรุ๊ปจำกัด
                        *** ลูกคค้าสามารถตรวจสอบสภาพ และ ลองสินค้าได้ตามต้องการก่อนมีการนำไปเช่าได้ทุกครั้ง
                               ถือเป็นคำตัดสินเท่านั้น

"ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้าหรือใบเสนอราคา"
 
HOTLINE
สำนักงานใหญ่ เบอร์โทร 086-987-4905,083-714-4069,02-408-4120
แฟกส์02-408-4121
อีเมล ypdsales2015@gmail.com
Line ID : ypd15

เครื่องยืดตัดลวด - เครื่องยืดตรงและตัดเหล็กอัตโนมัติ รุ่น ST-10 เครื่องยืดตรงและตัดเหล็กอัตโนมัติ รุ่น ST-10