รายละเอียดสินค้า :

Rebar Ring Bender - AMR-35  hydraulic steel bar and ring making machine AMR-35 hydraulic steel bar and ring making machine
Rebar Ring Bender - Rebar Ring Bender Model AMR-20 steel bar spiral bender Rebar Ring Bender Model AMR-20 steel bar spiral bender